Presentació de Comptes Anuals 2018

1024 686 Fundació CMJ Godó
  • 0

En compliment de la legislació vigent, el passat 28 de maig de 2019 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 26 d’abril de 2019. Es pot consultar tant el document complert com el resum del Balanç i Compte de Resultats en el següent enllaç.