Càritas

Projectes destacats

Famílies amb infants de 0 a 6 anys a càrrec, amb risc d'exclusió residencial i pobresa hereditària, amb dificultats per l'atenció i cura dels fills/es.