Fundació Jaume Bofill

Projectes destacats

Incrementar l'èxit educatiu dels infants treballant per la millora de la comprensió lectora. El programa es porta a terme a les escoles o entitats que vulguin.