Dades registrals

La Fundació va ser constituïda el 24 febrer 1984, mitjançant escriptura publica atorgada pel Notari de Barcelona Luis Félez Costea.
Inscripció al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 20 maig 1985, amb el número 161.
Comptes anuals del 2015 auditats per Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. en data 26 abril 2016 i presentats al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat el dia 20 maig 2016.