Entitats

Enguany estem col·laborant amb les entitats i els projectes que figuren a continuació:
B-Raval

Prevenció de l’exclusió social d’infants i joves al Raval de Barcelona.

Fundació Privada Catalana Benèficsocial Raval Solidari

Projecte Terral. Millora de la qualitat de vida de les persones més necessitades del b arri del Raval de Barcelona.

Fundació Privada Catalana Benèficsocial Raval Solidari

Atención primaria y domiciliaria a las familias en riesgo de exclusión social, del barrio del Raval de Barcelona.

Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés

Inclusió social dese l’educació en el lleure de qualitat.

Brafa, Fundació Privada

Educació i reinserció social de joves a travès de l’esport.

Fundació Privada Pare Manel

Acció social i educativa amb la infància i adolescència vulnerable, al barri de Verdum-Roquetes (Nou Barris).

Fundacio Gresol Projecte Home

Centre de dia per a persones amb addiccions.

Fundacio Gresol Projecte Home

Programa Jove: programa integral terapèutic i educatiu d’atenció a joves i adolescents en risc per drogoaddicció.

Orden Hospitalaria De San Juan De Dios Provincia De Aragón

Suport social a persones grans i famílies que les cuiden.

Orden Hospitalaria De San Juan De Dios Provincia De Aragón

Ajuts socials a persones en situació de risc.

Talita, Fundació Privada

Inclusió social desde l’escola, dels nens i els joves amb discapacitat intel·lectual.

Fundació Privada per a la Promoció de l’esportista avançat

Projecte Aquazul. Escola de natació per nens amb discapacitat.

Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Projecte de renovació de la residència del Hogar del Santo Cristo d’Igualada i de l’ascensor.

Hospital Sant Joan De Déu

Programa Itaka – la normalització de la hospitalització psiquiàtrica, com a servei de protecció i suport assistencial per als infants i adolescents amb trastorns mentals.

Associació catalana d’Integració i Desenvolupament Humà

Ampliació de l’edifici de l’associació acidH.

Fundació Jaume Bofill

Projecte Lexcit: programa per incrementar l’èxit educatiu dels infants treballant per la millora de la comprensió lectora a tot Catalunya.

Parc Sanitari Sant Joan De Déu

Espai famílies: programa de suport a la infància.

Universitat Internacional de Catalunya

Unitat d’Atenció d’Infermeria, Docència i Recerca (AIDIR: Ciutat Vella). Educació per a la salut de persones i famílies en condicions desfavorables.

Fundació Família i Benestar Social

Servei de Salut Neurocognitiva: Implementació i consolidació. Atenció integral i integradora, proporcionant continuïtat assistencial i suport comunitari per a continuar vivent en l’entorn habitual.

Fundació Família i Benestar Social

Reformes i ampliació de la plabta baixa i la primera planta del centre de serveis diürns Llar La Mercè.

Associació El Gotim Alzheimer Actiu

Tallers Alzheimer. Tallers d’estimulació cognitiva i social.

Càritas Diocesana de Barcelona

Projecte habitatges tutelats Almeda.

Fundación Privada Pineda para el Fomento y Desarrollo de la Enseñanza y La Cultura

Programa de beques i ajudes. L’educació de qualitat no ha de ser excloent per raó de preu.

Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Projecte de renovació de finestres de la residència Ntra. Sra. De Queralt de Berga.