Última sessió online tema impacte social

Es convoca una última sessió online, el 22 de setembre de 9 a 11, per als dubtes sobre el tema d’impacte social. Si es desitja demanar assistència, enviar un correu a ajuts@fundaciocmjgodo.cat i t’enviarem l’enllaç.

llegir-ne més

Convocatòria d’ajuts del 2023

1. PRESENTACIÓ La missió de la Fundació CMJ Godó és vetllar pels grups de nens, joves i gent gran en risc d’exclusió social, fent activitats de caràcters benèfic i social dirigits a aquests sectors. Per al compliment d’aquesta missió, la Fundació ha establert com un dels seus objectius per als…

llegir-ne més

Presentació Comptes Anuals 2021

En compliment de la legislació vigent, el passat 31 de maig de 2022 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 22…

llegir-ne més

Convocatòria d’ajuts del 2022

La Fundació Carmen i María José Godó (Fundació CMJ Godó) fa públic que, en compliment de les previsions estatutàries, ofereix ajuts per a la realització de projectes en els següents àmbits d’acció social: A. Protecció de la infància i de la joventut en situació de marginació i risc. B. Suport…

llegir-ne més