Presentació Comptes Anuals 2021

En compliment de la legislació vigent, el passat 31 de maig de 2022 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 22…

llegir-ne més

Convocatòria d’ajuts del 2022

La Fundació Carmen i María José Godó (Fundació CMJ Godó) fa públic que, en compliment de les previsions estatutàries, ofereix ajuts per a la realització de projectes en els següents àmbits d’acció social: A. Protecció de la infància i de la joventut en situació de marginació i risc. B. Suport…

llegir-ne més

Presentació de Comptes Anuals 2020

En compliment de la legislació vigent, el passat 25 de maig de 2021 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 16…

llegir-ne més