Presentació Comptes Anuals 2021

1024 686 Fundació CMJ Godó
  • 0

En compliment de la legislació vigent, el passat 31 de maig de 2022 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 22 d’abril de 2022. Es pot consultar tant el document complert com el resum del Balanç i Compte de Resultats en el següent enllaç.