Què fem?

La missió de la Fundació

La Fundació CMJ Godó és una entitat sense afany de lucre que vetlla pels grups d’infants, joves i gent gran marginats o en risc d’exclusió social realitzant activitats de caràcter benèfic i social adreçades a aquests sectors.

Els nostres objectius

1

La promoció, desenvolupament i execució de projectes en l’àmbit de la protecció de la infància i joventut en situació de marginació o risc.

2

La realització, promoció i participació en projectes que tinguin per finalitat prestar ajuda assistencial i social a la infància i a la joventut que pateixin alguna discapacitat física o sensorial.

3

Col·laborar amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre en l’àmbit de la investigació de les malalties més característiques de la gent gran, inclosa la concessió de beques i ajudes dirigides a possibilitar la investigació científica, i la realització d’activitats assistencials, derivades de les mateixes.

4

La sensibilització de la consciència social sobre els problemes dels sectors socials marginats mencionats anteriorment, mitjançant la realització de conferències així com l’edició i publicació de materials científics que es derivin de les mateixes.