PRÒXIMA CONVOCATÒRIA
AJUTS 2024

La FUNDACIÓ CARMEN I MARÍA JOSÉ GODÓ té previst començar a facilitar la informació relativa a la propera convocatòria dins del segon trimestre del 2024,
un cop aprovada la mencionada convocatòria i les seves bases pel Patronat.

Recomanem segueixin atents a la plana web i a les informacions que s’hi aniran publicant al respecte.