Presentació de Comptes Anuals 2020

En compliment de la legislació vigent, el passat 25 de maig de 2021 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 16…

llegir-ne més

Presentació de Comptes Anuals 2019

En compliment de la legislació vigent, el passat 10 de juliol de 2020 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 24…

llegir-ne més

Convocatòria d’ajuts del 2020

La Fundació Carmen i Ma José Godó (Fundació CMJ Godó) fa públic que, en compliment de les previsions estatutàries, ofereix ajuts per a la realització de projectes en els següents àmbits d’acció social: A)  Protecció de la infància i de la joventut en situació de marginació i risc. B)  Suport…

llegir-ne més