Presentació de Comptes Anuals 2019

1024 682 Fundació CMJ Godó
  • 0

En compliment de la legislació vigent, el passat 10 de juliol de 2020 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 24 d’abril de 2020. Es pot consultar tant el document complert com el resum del Balanç i Compte de Resultats en el següent enllaç.