Presentació de Comptes Anuals 2020

1024 769 Fundació CMJ Godó
  • 0

En compliment de la legislació vigent, el passat 25 de maig de 2021 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 16 d’abril de 2021. Es pot consultar tant el document complert com el resum del Balanç i Compte de Resultats en el següent enllaç.