Presentació de Comptes Anuals 2018

En compliment de la legislació vigent, el passat 28 de maig de 2019 es van presentar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya (Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia), els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 26…

llegir-ne més

Convocatòria d’ajuts del 2019

La Fundació Carmen i Ma José Godó (Fundació CMJ Godó) fa públic que, en compliment de les previsions estatutàries, ofereix ajuts per a la realització de projectes en els següents àmbits d’acció social:     A)  Protecció de la infància i de la joventut en situació de marginació i risc.     B)  Suport…

llegir-ne més

Presentació de Comptes Anuals 2017

En compliment de la legislació vigent, el passat 14 de juny de 2018 es van presentar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 28 de maig…

llegir-ne més