Presentació de Comptes Anuals 2017

1024 682 Fundació CMJ Godó
  • 1

En compliment de la legislació vigent, el passat 14 de juny de 2018 es van presentar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 28 de maig de 2018. Es pot consultar tant el document complert com el resum del Balanç i Compte de Resultats en el següent enllaç.