Última sessió online tema impacte social

1024 683 Fundació CMJ Godó
  • 0

Es convoca una última sessió online, el 22 de setembre de 9 a 11, per als dubtes sobre el tema d’impacte social. Si es desitja demanar assistència, enviar un correu a ajuts@fundaciocmjgodo.cat i t’enviarem l’enllaç.