Càritas

Projectes destacats

Promoure que la població gran tingui cobertes de forma adequada, digna i suficient les necessitats que són bàsiques i significatives per la persona.