Fundació Pere Closa

Projectes destacats

Impulsar la consecució de l'èxit escolar, potenciar la normalització educativa i promoure la interculturalitat i la igualtat d'oportunitat de l'alumnat gitano.