Fundació Pere Tarrés

Projectes destacats

Garantir la participació en diferents activitats d'educació en el lleure de qualitat d'infants, adolescents i joves que es troben en situacions de risc o d'exclusió social. Vetllar per al creixement i desenvolupament personal i social, especialment per la nova crisi sanitària.