Fundació Família i Benestar Social

Projectes destacats

Acompanyar a les persones que presentin problemes de deteriorament cognitiu i les seves famílies del dels seus inicis, implementant un augment d'intensitat d'atenció i suport social a mesura de l'evolució del deteriorament cognitiu i la necessitat de suports canviants.