PUNT DE REFERÈNCIA

Projectes destacats

Donar suport al jovent (15-30 anys) tutelat i extutelat sense família propera de suport al seu costat, que es troben en situació de vulnerabilitat social i econòmica.