Hospital Sant Joan de Déu

Projectes destacats

Kids Corona. Efecte protector de la microbiota nasofaríngia enfront la COVID-19 en l'edat pediàtrica: estudi de casos i contactes en els domicilis.