Presentació de Comptes Anuals 2016

150 150 Fundació CMJ Godó
  • 1

En compliment de la legislació vigent, el passat 3 de maig de 2017 es van presentar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, els Comptes Anuals de la Fundació CMJ Godó aprovats pel seu Patronat per unanimitat el dia 6 d’abril de 2017. Es pot consultar tant el document complert com el resum del Balanç i Compte de Resultats en el següent enllaç.